Regeringen har bjudit in rättighetshavare, internetleverantörer med flera till branschsamtal, meddelar justitedepartementet i ett pressmeddelande.

Syftet är att bidra till utvecklingen av "en fungerande och attraktiv marknad" för upphovsrättsligt skyddat material på internet.

"Det handlar om att se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och internetleverantörer kan komma överens om för att tillsammans minska den illegala fildelningen", skriver justitiedepartementet.

Det första mötet hålls den 12 juni. Samtalen ska avslutas i mitten av oktober.