Spionaget har drabbat flera personer som misstänkts för att ha läckt information till pressen om företagets interna affärer.

Därmed är Deutsche Telecom på väg in i en spionskandal som liknar den som för några år sedan ägde rum på HP. René Obermann, vd för Deutsche Telekom, har nu lämnat över ärendet till en åklagare, uppger New York Times.

Deutsche Telekom medger att det har skett ett allvarlig och långtgående missbruk av data, som bland annat ska röra kontakter mellan styrelsemedlemmarna och reportrar. Avslöjandet skedde i söndags på Der Spiegels webbsajt och ledde till en storm av protester från journalister och andra.

Nu har de tyska myndigheterna, som äger 32 procent av Deutsche Telekom och som därmed kontrollerar bolaget, krävt en nogrann undersökning. Företaget har även släppt en egen utredning, som visar att den interna säkerhetsavdelningen har hyrt in ett utomstående företag för att spåra kontakter mellan styrelsemedlemmarna och reportrar mellan 2005 och 2006, en tid när företaget gjorde stora nedskärningar.

– Genom att lämna över all information till åklagare, använder vi den skarpaste kniv vi har för att lösa problemet, säger företagets talesman Mark Nierwetberg, som bedyrar att företaget på intet sätt tänker försöka tysta ned affären.

Det finns flera likheter med spionskandalen på HP, både genom att styrelsemedlemmar utpekats som läckor och att en extern firma kontrakterades för spionerierna. Kritiken är även hård mot Deutsche Telekom, eftersom företaget har en så stark ställning som fastnätsoperatör i Tyskland.

– Företaget har alltså specialtillgång till data om sina kunder. Det gör också att företaget har en speciell skyldighet att agera på ett förtroendeingivande sätt, säger Michael Konken, styrelseordförande på det tyska journalistförbundet till New York Times.

Han säger sig dock vara nöjd med hur René Obermann har agerat, i och med att fallet har lämnats över till åklagare. Dessutom har en advokatfirma i Köln anlitats för att genomföra en oberoende undersökning. Deutsche Telekom säger sig ha agerat efter att få ett brev från en utomstående i april, som ska ha anlitats för att spåra mobilsamtal avseende 20 personer i företagets styrgrupp.