Vad anser du om kritiken?
- Jag tror att det är ett försök från deras sida att smutskasta en av deras största konkurrenter.

Varför tror du att de gjort det?
- Det måste vara helt och hållet av pr-skäl, för att få publicitet. Det kan man se eftersom de släppte sin stämningsansökan till pressen innan de skickade in den till Marknadsdomstolen.

Men vad har de för anledning till det?
- Netonnets tillväxt har minskat sista tiden och eftersom vi är den aktör som mest pressar deras priser på nätet vänder de sig mot oss.

Hur har ni lyckats med det?
- Om man ser i ett större perspektiv, som exempelvis på den amerikanska marknaden är det tufft för nätaktörer jämför med de som både har butik och finns på nätet. Att det är så tror jag beror på att konsumenten både vill ha trygghet genom att ha en butik att vända sig till och eftersom de vill titta på produkten i butik först.

Vad är skillnaden då mellan att handla i butik och på nätet.
- I butiken får du personlig service, medan priset på nätet kan vara något lägre.

Kommer ni att vidta några åtgärder?
- Vi överväger det eftersom det är en stor attack från en konkurrent.

Vilken typ av åtgärd skulle det vara?
- Det är lite för tidigt att säga.

Netonnet säger att det är svårt att få tag på vissa varor i era butiker. Vad säger du om det?
- De har gjort några provköp mellan september och november och säger sig ha det dokumenterat. Finns det några brister ska vi självklart titta närmre på det.