I samtliga ålderskategorier tror bara en knapp femtedel, 17 procent, att de gör sig av med det fasta abonnemanget inom två år. Av dem som tror att de kommer att göra det är mobilen det alternativ som flest väljer.

Huvudskälet till att göra sig av med den fasta telefonen är att spara pengar - det anser 93 procent av de tillfrågade.

Priset avgjorde
För Erik Skoglund, 20 år, som just flyttat hemifrån var det just kostnaden som avgjorde.
- Jag har flyttat in med min kompis och eftersom vi hade bredband indraget blev det ip-telefoni. Fast jag tror att de flesta andra jag känner som flyttat hemifrån har fast abonnemang, säger han.

- Vi funderade inte så mycket på det, men vi tänkte väl att eftersom det är en låg fast avgift så behöver vi inte betala så mycket om vi inte använder den så mycket. Det blir ju dyrt att bara använda mobilen.

Och att mobilen är ett för dyrt alternativ är det fler som tycker. 71 procent av alla tillfrågade i CS/Demoskops undersökning anser att det just är kostnaden som är det största problemet med att bara ha mobil.

Felaktig föreställning
Men att det är så dyrt att ha mobil i dag tycks vara en föreställning som hänger kvar i onödan, enligt Kristian Viidas på Konkurrensverket som just gått igenom telemarknaden.
- Internationellt sett är det billigt i Sverige, även om man självklart kan tycka att det ska vara billigare. Fortfarande är det något dyrare att ringa mobilt, men för den som inte ringer så mycket kan det löna sig, säger han.

Även dålig täckning ser många som ett problem och många vill också av praktiska skäl ha ett gemensamt nummer till hela familjen. Många oroar sig också för strålningen.

Oskar Reimer, ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation tycker ändå att det är rätt vanligt att unga bara har mobil.
- Jag känner igen det från bekanta. Det är rätt ofta som de bara har ett mobilnummer, säger han.

Onödigt dra in koppar
Han konstaterar också att framtidens telefoni finns med i de diskussioner som förs när nya studentbostäder ska byggas.
- Ska man verkligen dra in koppartråd eller nöja sig med bredband eller kabel-tv? Eller kanske bara trådlöst? Men hittills har ingen riktigt våga bygga utan att dra in koppar.

Få känner till
Samtidigt är det tydligt att många inte har riktig kläm på alternativ som ip-telefon även om det är något som kommer väldigt starkt. En femtedel vet inte riktigt vad det är och i den yngsta åldersgruppen är okunnigheten störst. En tredjedel instämmer i påståendet att ip-telefoni verkar instabilt och att det därför inte är ett bra alternativ. 40 procent vågar sig inte på att ha någon åsikt alls om den saken.

Fakta

  • Antalet abonnenter som valt ip-telefoni har ökat med 123 procent på ett år, enligt Post- och telestyrelsen, PTS, och det är en trend som tycks fortsätta.
  • Men jämfört med de fasta abonnemangen är det ännu bara en bråkdel. I juni i år fanns 126 000 ip-abonnemang. Det totala antalet fasta teleabonnemang var 5 683 000.
  • I en undersökning från PTS uppger också 45 procent att de kan tänka sig att avstå från den fasta telefonen, men nästan alla gör det bara under förutsättning att mobilpriserna närmar sig priserna för den fasta telefonin.

Enkäten är genomförd under vecka 50, inom ramen för Demoskops Internetpanel. 1612 personer ingick i undersökningen.