Ett allmänt antagande har tidigare varit att Microsoft utvecklar en ny kärna för Windows 7, Minwin, som ska ligga som ett fundament att bygga övriga komponenter på. En sådan kärna visades upp i oktober 2007 men nu tycks utvecklingen gå åt annat håll.

Det främsta skälet till spårbytet är att Microsoft vill försäkra sig om att alla drivrutiner och program som fungerar i Vista ska gå att använda även i den nya versionen.

På Microsofts utvecklarblogg skriver Chris Flores att man i stället för att utveckla en ny kärna kommer att använda samma som i Vista. Men det nya operativsystemet kommer i större utsträckning att vara komponentuppbyggt. Chris Flores skriver att Microsoft kommit en god bit på väg och räknar med att kunna färdigställa all kod i slutet på nästa år.

Steven Sinofsky är sedan förra året ansvarig för utvecklingen av Windows 7. Han tillbakavisar de påståenden som ofta framförts att Windows 7 i det närmaste ska ses som ett servicepaket till Vista.

– Vi ser Windows 7 som ett stort steg framåt och man måste komma ihåg att det ligger tre års arbete mellan de båda versionerna. Samtidigt är det viktigt för både oss och våra kunder att de ska kunna använda samma kringutrustning som de har i dag utan problem med drivrutiner, säger Steven Sinofsky till Cnet News.

Han säger att Microsoft ibland har genomfört stora ändringar som påverkat hela ekosystemet mer än vad som kommer att vara fallet i Windows 7.

– I Vista satsade vi mycket på det grafiska samt på mer robusta drivrutiner men det innebar samtidigt att inte allt har fungerat så smärtfritt som vi önskat. Nu har vi lärt oss en läxa och kommer att ha ett närmare samarbete med partner i branschen, säger Steven Sinofsky.

Under de kommande månaderna kommer Microsoft att gå ut bredare med information kring utvecklingen. Men än så länge kommer betaprogrammet, Windows Early Feedback, bara att vara tillgängligt för en begränsad grupp av testare, de som även ingick i testprogrammet för Vista.