Kommittén för internet­annonserning, Kia, vill få med mindre sajter på sitt index. Indexet är den branschstandard som används för att bedöma annonsfinansierade sajters räckvidd. Tidigare har avgifterna avskräckt mindre aktörer.

– Vi godkänner Google Analytics så att även mindre sajter får en chans att vara med. De smala sajterna finns ju inte med i dag men jag vill se dem på Kia, säger Staffan Slörner, ordförande för Kia-kommittén.

Samarbetet med Google har inte kommit igång riktigt än men Kia för diskussioner och ska börja acceptera Googles statistik ”tämligen snart”, säger Lasse Näsström på Kia.

Sajterna måste dock fortfarande betala avgiften till Kia. För en webbplats med färre än 50 000 unika webbläsare i veckan är avgiften 2 500 kronor per år.

Indexet är den branschstandard som används för att bedöma annonsfinansierade sajters räckvidd, men det har tidigare varit en klubb främst för de större webbplatserna då avgifterna avskräckt mindre aktörer.

Genom att finnas med på Kia-index blir det lättare även för mindre sajter att locka annonsörer. Priset för en mätleverantör, som krävdes för att vara med på Kia, har tidigare varit en effektiv bromskloss för mindre webbplatser då de kanske inte ens kan räkna hem avgiften i ökade annonsintäkter. Till skillnad från andra mättjänster är Google Analytics gratis för mindre webbplatser.

Kias drag stämmer väl överens med trenden mot att de mindre sajterna blir allt viktigare för annonsörerna, ett fenomen som ofta kallas "den långa svansen" och innebär att en annons på många små sajter kan ge bättre resultat än på ett fåtal stora.

Google har visat att effekten av att sprida ut annonser över ett stort antal sajter är ett framgångsrecept. En stor del av Googles intäkter kommer från webbplatser som aldrig skulle kunna sälja eget annonsutrymme på grund av sin begränsade räckvidd.

I april lanserades Svensk internetstatistik, en alternativ lista vars främsta argument är att den inte tar ut några avgifter och att den dessutom använde statistik från Google Analytics.

Samtidigt meddelade även Kia att det ska börja mäta webb-tv och mobila sajter.

– Vi har tjuvstartat lite med webb-tv och innan året är slut ska det finnas bra information om både webb-tv och mobilsajter, säger Staffan Slörner.

Fakta

Kia-index är den standard som branschen kommit överens om ska mäta svenska sajters besökastatsitik. Varje vecka presenteras siffror från över 300 av Sveriges största annonsfinasierade webbplatser. Organisationen Sveriges Annonsörer har formellt ansvar över KIA-kommittén.