Danska Creuna lanserar inom kort ett komponent­ramverk för Dotnet. Det ska licenseras som öppen källkod och enligt Andreas Fredriksson, teknikchef på Creuna, är öppenhet en allmän trend i utvecklingsbranschen just nu.

Öppenheten ger enligt honom bättre kvalitet på programmen som utvecklas.

Ramverket Creuna Platform har sitt ursprung i behov hos Creunas utvecklare. Viktiga delar i ramverket är komponenter för dataåtkomst, meddelandehantering och grafisk presentation.

– Komponenter som följer med Dotnetplattformen har en del problem med att följa W3Cs standarder. De problemen har vi löst, säger Andreas Fredriksson.

– Creuna Platform är tänkt att effektivisera och förenkla utvecklingsarbetet, säger Andreas Fredriksson.

Även Creunas konkurrenter kan använda sig av ramverket så länge de applikationer som byggs skickas tillbaka till öppen källkodsprojektet.

Fakta

Målen för ramverket Creuna Platform är att effektivisera och förenkla utvecklingsarbetet.
Creuna Platform släpps både med kommersiell licens och öppen källkodslicens.
Ramverket vänder sig till Dotnetutvecklare världen över.