Tanken med IBM-centret är att använda teknik och forskningsrön från IBM Research och att erbjuda en global ansats i leveransen av tjänsterna som sker från IBM Global Business Services.

IBM planerar att ha fler än 2 000 anställda på centret. Konsultverksamhet ska ske inom affärssystem, däribland system från Oracle och Siebel, liksom öppna system, portallösningar och programmiljöer som Webmethods.

– Vårt nya teknikcenter i Pune ska ge flera lösningar som hjälper kunderna att förbättra sina affärer, säger Rajesh Nambiar, som är chef för tjänsteenheten Global Delivery på IBM i Indien till IDG News.

Han pekar på flera skäl till valet av Pune, bland annat att där finns en stor kompetenspool av utvecklare och att där finns en stark miljö för teknikutveckling, tillägger han. I staden finns också ett stort antal företag som är specialiserade på att utveckla och tillverka produkter för andra företags räkning, så kallad oem, original equipment manufacturer.

Där finns också sedan tidigare en stor kompetenspool inom bilindustrin, varför IBM ska använda det nya centret framför allt som strategiskt nav för globala och lokala kunder i bilindustrin. Centret ska även erbjuda kompetens för rese- och transportnäringen, liksom inom kemi- och oljeområdet.