Den kontroversiella nya FRA-lagen innebär inte något nytt för Försvarets radioanstalt, FRA. Lagen ger stöd åt verksamhet som tidigare legat i en gråzon.

Lagen kommer att ge FRA uttrycklig rätt att lyssna på telefonsamtal – men det kan FRA ha gjort sedan 1976.

FRA har stött sig på principen att ”etern är fri” och lyssnat på telefonsamtal som överförs med radiovågor. (Telefonsamtal i det fasta telefonnätet kan överföras via satellit eller radiolänk och är då möjliga att avlyssna med radiomottagare.)

Uppgifterna har lämnats av FRAs förre överdirektör Anders Wik i samtal med Piratpartiets Rickard Falkvinge. Falkvinge har spelat in ett av samtalen. Computer Sweden har tagit del av inspelningen.

Han offentliggör inspelningen på ett offentligt möte på Medborgarplatsen i Stockholm den 31 maj.

Anders Wik, som numera är pensionär, vill inte kommentera uttalandet. Han hänvisar till Falkvinges inspelning, vars äkthet han inte säger sig ha anledning att ifrågasätta.

I den inspelade samtalet säger Anders Wik att Europakonventionen tillåter hemlig avlyssning av telefonsamtal, förutsatt att det behövs för att utreda brott eller skydda nationens säkerhet. Men numera tolkas lagen så att avlyssning bara får göras av myndigheter som enligt lag har rätt att göra detta.

– Man ska ha positivt lagligt stöd, säger Anders Wik. Det räcker inte med att det inte är förbjudet.

Det finns alltså inte längre någon gråzon där avlyssning varken är förbjudet eller tillåtet.

Anders Wik fortsätter med att säga att ”uppgiften” (att lyssna på telefonsamtal i etern) ”har funnits tidigare, men på det här sättet blir det lagligt”.

Wik säger inte rent ut att FRA har lyssnat på telefonsamtal, men yttrandet är meningslöst om så inte har skett.

Bland FRAs uppdragsgivare finns regeringen, försvaret och rikspolisstyrelsen, inklusive säpo.

Det framgår inte ifall FRA har lyssnat på telefonsamtal där svenskar är inblandade, eller bara på telefonsamtal i utlandet, och Anders Wik vill inte kommentera.

FRA brukar åberopa principen om att vem som helst får avlyssna radiotrafik.

– Tolkningen att etern är fri är absurd, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Syftet med lagstiftningen är att skydda förtroligheten, oavsett vilken teknik som används.

Enligt den gamla telelagen gällde absolut tystnadsplikt för alla som råkade lyssna på privata samtal över radio, vilket ju kan hända av misstag. Man fick inte ens tala om att man hade hört samtalet.

Dennis Töllborg säger att han inte har bevis för att FRA har lyssnat på telefonsamtal, men att det är ”en stark hypotes”.