Länge och väl har metod­experter framhållit fördelarna med Scrum som utvecklingsmetod. Men det har uteslutande handlat om nyutveckling av system för den lättrörliga, så kallade agila, metoden.

– Det är dumt. Scrum passar nämligen jättebra även för systemförvaltning, säger Reza Farhang, Scrumexpert på konsultföretaget Crisp.

Reza Farhang anser att det är ett misstag att bara prata lättrörliga metoder för nyutveckling av system.

Nyligen införda tester på spelföretaget Unibet skvallrar dessutom om att Scrum både innebär mer lättläst kod och kortare testtider.

– Resultatet visar att Unibet halverat tiden för vissa typer av tester och fått 15 till 20 procent bättre kod, säger Reza Farhang.

Att fokus för Scrum har flyttats över till systemförvaltningen är inte särskilt konstigt. Det är där de stora besparingarna kan göras då kostnadsfördelningen mellan utvecklings- och förvaltningsfas skiljer sig åt, och det rejält.

– 20 procent av den totala kostnaden går till nyutveckling, 80 procent till förvaltning. System lever ju minst fem till tio år, säger Dan Magnusson, it-chef på Handelshögskolan.

Handelsbanken har insett det och införde nyligen Scrum för sitt tio år gamla inlåningssystem. Resultatet har inte låtit vänta på sig.

Bättre kunskapsöverföring, mindre känslighet för bortfall av nyckelkompetenser, bättre arbetsklimat för utvecklarna och mindre sjukfrånvaro är några av de fördelar som Hans Uddgård, gruppchef på Handelsbankens inlåningssystem, räknar upp.

– Målet är att uppnå en självförbättrande kultur med riktigt engagerade medarbetare, att skapa en dream­teamkänsla, säger Hans Uddgård.

Utöver det tillkommer en rad andra positiva effekter.

– Vi har uppnått en markant förbättring av leveranstakten och blivit bättre på att hålla det vi lovar, säger Hans Uddgård.

Tidigare har utvecklarna gått till sin chef för att påpeka problem och fått till svar att förändra processen för att åtgärda dem.

Det har långtifrån alltid fungerat bra. Med Scrum i förvaltningsprocessen är situationen en annan.

– Det finns en skyldighet i Scrum att påpeka brister i utvecklingsprocessen, programmeraren har mandat att genomföra positiva processförändringar, säger Hans Uddgård.

Han berättar också att ut­-vecklarna inte tycker att de jobbar snabbare nu än tidigare, och det är inte meningen heller. Fokus ligger på att ta bort hinder som står i vägen.

– Scrum synliggör problemen som hindrar utvecklarna i deras arbete, säger Hans Uddgård.

Fakta

Metoden Scrum ger ett effektivt sätt att fördela arbetsuppgifter över tid med bibehållet fokus på levererad affärsnytta.
En nygjord undersökning utförd av utvecklarsajten Dr Dobbs Journal visar att de flesta programmerare, 32,8 procent, jobbar i korta utvecklingscykler, iterationer, om två veckor. På andra plats med 22,8 procent kom iterationer som är fyra veckor långa.
642 respondenter ingick i studien som också berättar att 82 procent ansåg att produktiviteten förbättras med lättrörlig, agil, systemutveckling. 77 procent sade att kvaliteten blir bättre.