Därmed försvinner ytterligare en leverantör från det jätteprojekt som genomförs av hälso- och sjukvårdsmyndighetens program för att utveckla it i vården i Storbritannien.

Fujitsu har spelat en nyckelroll i utvecklingen av ett nytt it-system för södra England. Nu har Fujitsu dragit sig ur en omförhandling av kontraktet som gick ut på att ändra villkoren för en leverans värd totalt 896 miljoner pund. Förhandlingarna har pågått i tio månader.

Fujitsu är det andra företaget som drar sig ur förhandlingar med myndigheten National Health Service, NHS. I september 2006 sade Accenture upp kontrakt till ett värde av 2 miljarder pund, vilket ledde till att affären automatiskt flyttades till konkurrenten CSC.

Accenture tog en kostnad på 300 miljoner dollar för att täcka skadeståndet som följde på avhoppet. Nu tvingas myndigheterna dra igång en specialplan för att hantera Fujitsus avhopp och det japanska tjänsteföretaget har lovat att jobba med NHS för att förenkla övergången.

Tidigare gjorde en annan av leverantörerna, operatören BT, en omförhandling av sitt kontrakt, vilket ledde till 55 miljoner pund i extrabetalningar ovanpå tidigare utbetalningar på närmare en miljard pund. Avhoppen gäller i första hand programmet Connecting for Health, som är värt totalt 12,4 miljarder pund.

Programmet som bland annat innefattar elektroniska tjänster för hälso- och sjukvård har dragits med förseningar och kostnadsökningar. Fortfarande pågår förhandlingar med CSC som bland annat hanterar projektet i flera av de norra, västra och östra regionerna.