Marknaden fördubblas i värde, från 25,5 miljarder dollar 2007 till 51,1 miljarder 2012.

Tillväxten sker trots den ekonomiska krisen i USA. Annonser med onlinevideo ökar från 500 miljoner dollar, till 3,8 miljarder dollar under tidsperioden.

Faktorer som driver ökningen är större bredbandskapacitet samt tillgänglighet till mer avancerat innehåll och att de nya medierna får en allt större publik, uppger IDC.

Sökannonser blir det största mediet inom onlineannonser. I dagsläget dominerar Google, med ungefär 70 procent av marknaden.