31 procent av de unga använder kort när det kostar under 50 kronor medan bara 3 procent av de äldre gör det. I gruppen mellan 20 och 25 år efterlyser många också möjligheten att betala med kort i situationer då det inte brukar förekomma, 94 procent vill kunna betala med kort när något levereras hem, 83 procent skulle vilja kunna betala hantverkare i hemmet med kort och lika många vill använda kort när de köper en chokladkaka.

En femtedel skulle gärna betala med kort när ideella organisationer gör insamlingar. Säkerhetsrisken är det mest negativa med kortbetalningar anser de flesta i undersökningen, det anser 35 procent av männen och 18 procent av kvinnorna.

Det bästa är att slippa ha kontanter anser 38 procent av kvinnorna och 35 procent av männen.