Riksdagen beslutade förra året att regeringens lagförslag om signalspaning skulle vila i minst ett år. Nu har frågan behandlats på nytt i försvarutskottet, som godkänner lagen.

Fältet ligger därmed fritt för att riksdagen ska anta förslaget.

Lagförslaget är detsamma som las för ett år sedan, men utskottet vill utöver det se en precisering av när signalspaning ska få användas, hur tillståndsgivningen ska ske och hur förstöring av uppgifter ska göras.

Även konstitutions- och justitieutskotten säger ja till lagförslagen, enligt yttranden till försvarsutskottet.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig. Oppositionspartierna vill att regeringen ska utreda saken bättre och återkomma till riksdagen.

Debatt och beslut i riksdagen sker tisdagen den 17 juni. Den nya lagen bör enligt försvarsutskottet börja gälla den 1 januari 2009. FRA ska sedan få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 oktober 2009.