En rikstidning på papper och ett antal lokala gratistidningar, men framför allt webben i fickan – överallt, tiden.

Så ser framtidens medielandskap ut om man ska tro Joakim Jardenberg, vd på Mindpark, ett utvecklingsföretag med inriktning på nya medier som arbetar med dagstidningar framför allt i södra Sverige.

– Pappret har fysiska fördelar som är svåra att reproducera. Det ger en läsupplevelse och en möjlighet att ta till sig längre texter på ett annat sätt än på en skärm. Förr var The Economist eller svenska Fokus och ett badkar den perfekta kombinationen. Badkaret var papprets sista utpost. Men jag är inte säker längre. Nu tar jag oftare med mig mobilen i badkaret.

Problemet för papperstidningarna ligger i webbens överlägsenhet som nyhetskanal, förutsatt att enheterna vi surfar med är tillräckligt mobila och att kostnaden är låg nog. Att göra samma sak på papper som på nätet – gårdagens nyheter tryckta på döda träd – är ett dött koncept. Mediehusen måste bli bättre på att skilja på kanalerna och göra rätt sak på rätt plats, anser Joakim Jardenberg.

Men det är inte första gången den traditionella tidningen dödförklaras. Hade inte många trott att den skulle vara mer eller mindre utrotad 2008 om frågan hade ställts för tio år sedan?

– Mobilerna är inte tillräckligt bra och trafiken inte billig nog. Vi har helt enkelt inte kunnat göra allt ”on the go”, men de problemen ser vi nu raderas ut i några definierade ögonblick. Nu går det fantastiskt fort, säger Joakim Jardenberg och lyfter fram Apples Iphone som produkten som visar vägen.

Vad blir då kvar av pappers­produkterna när webben med
lie och frön har skövlat och sått nytt i medielandskapet?

– Det kan finnas en framtid för en rikstidning, ungefär som DN eller Svenska Dagbladet i dag, men ännu mer inriktad på att stämma av nuläget. Läsekretsen är bara kanske fem till tio procent av befolkningen. Men för dem skulle den kunna bli en riktig premieprodukt, en elit­tidning för ”the chosen few”.

För övriga medier ser han tre kanaler att anamma.

Den första är webben, huvud­kanalen för nyheter. Den andra är en gratistidning, anpassad efter den snabbläsande pendlarens behov.

Den tredje är ett lokalt magasin som skickas tillsammans med externt producerat inrikes- och utrikesmaterial. Förändringen för en lokal dagstidning som har sett i princip likadan ut i decennier kan tyckas dramatisk.

– Problemen är inte stora om man jämför med möjligheterna. Men vi måste släppa sargen och inse att vi inte behöver fortsätta göra någonting bara för att vi har gjort det i 180 år. Under de kommande 25 åren kommer det hända mer än det har gjort de senaste 150.