Att förutspå vad som ska hända är svårt, speciellt när det gäller hur det sociala samspelet påverkas. Det konstaterar Ida Hult, etnolog och framtidsforskare på Trend­etnography. Men en sak är klar och det är att den generation som fötts under 2000-talet, rätt in i den digitaliserade världen, kommer att påverka utvecklingen.

– Det talas om generationsväxling nu, men det är inget mot hur det blir när de som fötts in i den digitala världen är redo för arbetsmarknaden, säger hon.

– En sak som vi sett ganska tydligt är att många i den digitala generationen lever i den bisarra tron att det går att pausa allting. Det är något som de blivit vana vid i den sociala gemenskapen på nätet, men det är inte helt enkelt om det är ett beteende som de tar med sig in i arbetslivet och mötena måste pausa varje gång någon ska gå på toa...

Forskningen visar enligt Ida Hult att samtidigt som 00-generationen är fullständigt hemtam på nätet är den sämre än tidigare generationer på att söka information.

– Det är en problematisk utveckling. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det också är en mognadsfråga och att en generation inte bara präglas av tidsandan utan också ställs i ett omgivande samhälle som den måste förhålla sig till, säger Ida Hult.

Elza Dunkels, som forskar kring interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet, lyfter fram den kraftiga förändringen när det gäller synen på det privata och det offentliga.

– Samhällsutvecklingen leder mot en allt större överensstämmelse mellan privat och offentligt och internet bidrar till det. Av någon orsak öppnar vi oss mer där.
I dag lägger vi fortfarande in negativa värderingar runt den öppenheten, framhåller hon.

– Vi talar om att man ”lämnar ut” sig och ofta att man lämnar ut för mycket. Det visar att vi tycker det är av ondo. Men de här gränserna håller på att flyttas och det kommer självklart att påverka oss mycket.

I takt med att den mobila kommunikationen ökar så planerar vi också allt mindre och rör oss bort från det inrutade, enligt Elza Dunkels.

– Vi har mer kontakt – men mindre planerad kontakt, skulle jag säga. I stället för att ge min son en tid att vara hemma så ringer vi honom när det är dags att komma hem, till exempel.
Även när det gäller utbildning kan det bli stora förändringar.

– Det finns folk som inte passar in i skolsystemet men som ändå skaffar sig utbildning och jobb, fast utanför det ordinarie systemet. Sånt förenklas av internet och kan därför tänkas öka. Egentligen är det en tillbakagång till riktigt gamla system. Vi som arbetar med utbildning bör se upp så vi inte står där med våra byggnader och lärare men knappt några elever, säger Elza Dunkels.

Men vad händer ute i företagen när den nya generationen tar plats, hur anpassar de sig till det nya sättet att kommunicera? Det är frågor som Mats Edenius, professor i it-användning och chef för Nationellt It-användarcentrum vid Uppsala universitet, funderar mycket på.

– I dag finns det många företag som försöker stoppa Facebook, men att förbjuda communities för dem som är uppväxta med det är som att be dem ta av sig skjortan när de kommer till jobbet. säger han.

Samtidigt är det viktigt att reflektera över hur de nya kommunikationsmönstren påverkar företag och projektorganisationer. Genom att röra sig i communities där det finns andra med gemensamma intressen och helt utan hänsyn till landsgränser kommer de anställda att ha tillgång till kunskap långt utöver det som finns inne i organisationerna. Men frågan är hur man hanterar det.

– Det är viktigt att försöka definiera hur företaget kan använda den kunskapen och att definiera olika gränser, säger Mats Edenius.

Agerar den anställde som sig själv eller som en representant för företaget? Vilka intressen står bakom de communities som används? Ska den anställde uppträda som privatperson eller som representant för företaget?

– Vi måste fundera över hur all information ska passa ihop och hur den ska komma till nytta i projektorganisationen.

I dag är det fortfarande för tidigt att peka ut bra strategier för företaget, konstaterar Mats Edenius. Ännu har inte förändringen satt sig.

– Men det viktiga är att förstå att det alltid måste finnas en begränsning och att hitta den. Det är viktigt även för den här generationen, säger han.

Fakta

Begreppen digitala infödingar och digitala invandrare används ibland för att demonstrera generationsskillnaden. En digital inföding är någon som vuxit upp med datorer, internet, mobiler och mp3. En digital invandrare är den som har levt i en tid då den tekniken inte fanns och tagit den till sig vartefter.
En tydlig skillnad är att när en digital invandrare pratar om sin digitalkamera pratar en inföding bara om sin kamera.