Språket Ruby har seglat upp som ett av de hetaste för att skapa webbapplikationer. Det är framför allt ramverket Ruby on Rails som gett framgångar, eftersom det förenklar utveckling väsentligt. Ett ramverk är i sin tur en samling färdiga program som kan anropas från andra program.

Hittills har Linux varit den vanligaste plattformen för att köra Rubyapplikationer, men på konferensen Railsconf i Portland i USA i förra veckan visade Microsoft att företaget gärna ser mer av Ruby på Windows. Microsoft visar bland annat att det går att köra Railsapplikationer på Ironruby, en version av Ruby för företagets Dotnetplattform.

– Det är verkligen positivt att Microsoft satsar på Ruby. Det gör att det kan bli mer populärt på Windows, säger Peter Marklund, utvecklare på Diino och Rubyexpert.

John Lam på Microsoft i USA som jobbar med Ruby skriver så här på sin blogg: ”Att vi kör Rails visar att vi menar allvar med vår satsning på att skapa en Rubyversion som kör äkta Rubyprogram. Det finns inget mer äkta Rubyprogram än Rails.”
För närvarande arbetar Microsofts Rubygrupp med att förbättra prestandan. Ett problem är att Ruby på Dotnet är för minneshungrigt, skriver IDG News.

Microsoftanpassade Ironruby kan jämföras med Jruby som är en variant av Ruby avsedd för Javaplattformen. I båda fallen är det en fördel att Rubyprogram kan dra nytta av en existerande utvecklings- och driftsmiljö med ett brett utbud av färdig programkod.

John Lam berättar på sin blogg att Ironruby ska kunna användas både för att skapa klient- och serverprogram på Dotnetplattformen.

Det är i skrivande stund oklart när det kommer en färdig version av Ironruby. Enligt wikisajten för Ironruby är elva av de 32 huvuddelarna, eller ”core classes”, färdiga.

Fakta

Här är några av de Microsofttekniker som språket Ruby anpassas till:

  • ASP Net är Microsoft ramverk för att skapa serverbaserade webbapplikationer. Användarna kör applikationerna i sina webbläsare.
  • Wpf står för Windows Presentation Foundation och är Microsofts nya teknik för att skapa användargränssnitt för klientprogram.
  • Silverlight är namnet på det webbläsartillägg med vilket Microsoft försöker konkurrera med Adobes Flash.