När kommer dagen då utvecklingsverktygen blir så kraftfulla att vem som helst kan skapa egna applikationer?

– Aldrig. Det kommer aldrig verktyg som gör att vem som helst kan skapa vilken applikation som helst, säger Torbiörn Fritzon, Javaexpert på Sun Microsystems i Sverige.

Men han tror att det kommer verktyg som gör att vem som helst åtminstone kan skapa nya lösningar genom att till stor del konfigurera gamla.

Ola Bini, som är utvecklare på konsultföretaget Thoughtworks i Sverige, tror på en diversifierad framtid:

– Det beror väldigt mycket på vad man menar med en applikation. Jag tror att till exempel Xcode börjar närma sig en nivå där de flesta praktiskt skulle kunna skapa mindre applikationer.

Bini säger att problemet är att domänerna, verksamhetsområdena, som behöver behärskas för att skapa effektiva applikationer också blir större med tiden. Han tror inte att vi någonsin får se ”riktiga” applikationer bli skapade av vem som helst.

– I alla fall inte förrän vi har ai-liknande själv-lärande system som kan hjälpa till, säger Ola Bini.

Enligt Andreas Sjöström, konsult på Sogeti, innebär webben 2.0 att vem som helst redan kan skapa egna applikationer som wikisajter, bloggar och Facebookgrupper. Det är funktioner som bara utvecklare kunde utforma förr.

– Om vi däremot tittar på utveckling av anpassade applikationer eller utveckling av de plattformar som ligger till grund för webben 2.0-funktioner så görs det även i fortsättningen av utvecklare.

Daniel Akenine, som är teknikchef på Microsoft
Sverige, är positiv till att fler kan utveckla. Han ser en tydlig trend mot verktyg som i allt högre utsträckning bygger på modellering och kodgenerering, vilket förenklar.

– Men man ska inte glömma att det finns flera aspekter som är svåra att modellera, som säkerhet och prestanda. Sådant kräver specialister, säger Daniel Akenine.

Är det eftersträvansvärt att vem som helst ska kunna utveckla applikationer?

Daniel Akenine säger att om det rör sig som enklare verktyg så kan det bli ett sätt för enskilda användare att få just det stöd man vill ha, som med makron i kalkylprogrammet Excel. Men om det gäller mer komplexa applikationer är det antagligen bättre att specialister med rätt kompetens bygger applikationerna.

– Hur många dåligt skrivna sql-satser finns det i världen jämfört med de bra, undrar han.

Ola Bini är positiv till en viss del:

– Det finns en typ av applikationer som är väldigt användbara att kunna skapa själv. De handlar nästan alltid om att koppla samman existerande funktionalitet på nya sätt.

Torbiörn Fritzon beskriver att önskan att eliminera programmerare som ”en gammal och lite konstig dröm”.

– Som om själva programmeringen är det enda som är svårt i processen att skapa ett system. Allt annat vi gör för att skapa ett program, som till exempel kravanalys, är ju precis lika svårt men helt omöjligt att automatisera.

Fakta

Förhoppningen att alla ska kunna utveckla applikationer har många år på nacken:
Med programmeringspråket Cobol som skapades 1959 fanns till en början en tro att vem som helst skulle kunna utveckla. Ingen tror det i dag. Cobol står för Common Business-Oriented Language.
4g-verktygen som var populära på 80- och 90-talet lovade enklare utveckling, med mindre behov av att åtgärda detaljer. Men det blev ändå för svårt för gemene man. Ett exempel på ett populärt 4g-verktyg för pc var Dbase. I Sverige var ett pc-verktyg som hette Dataflex mycket populärt.
När Javascript blev populärt i slutet av 90-talet fanns stora förhoppningar om att fler skulle kunna utveckla. Så blev det också, men mest detaljer
i användargränssnitt på webbsidor, inte hela applikationer.