Frågan om plattformar för att utveckla och köra applikationer är komplex, speciellt om man tar in programmeringsspråken som ska användas i diskussionen.

– Språk som Ruby och Python som körs på en virtuell Javamaskin är lovande. Det är ett oerhört dyrt arbete att skapa en virtuell maskin, säger Torbiörn Fritzon, Javaexpert på Sun Microsystems, och på 24:e plats på CS lista över Sveriges vassaste utvecklare.

Daniel Akenine som är teknikchef på Microsoft i Sverige, och tia på CS lista, tror på den egna Dotnetplattformen:

– Vi har kunnat leverera innovationer på denna plattform på ett sätt som gör den till den mest moderna utvecklingsplattformen i dag.

Men han medger att Java också är en populär plattform:

– De flesta företag har i dag valt antingen Java eller Dotnet, det är antagligen inget som förändras nämnvärt de närmaste åren.

Andreas Sjöström, som är konsult på Sogeti, diversifierar sin framtidsvision med olika operativsystem och kryddar anrättningen med en utmanare:

– Windowsbaserad Dotnet och Linuxbaserad Java är mest lovande som framtida utvecklingsmiljöer. Adobes senaste produkter inom Flash-utveckling är intressanta.

Jimmy Nilsson som är konsult på Factor10 och tvåa på CS lista nämner också en utmanare:

– Vad gäller plattformar så tror jag att Java, Dotnet och Lamp blir intressanta ett bra tag framöver.

Lamp står för kombinationen av operativsystemet Linux, webbserverprogrammet Apache, databasen MySQL och språken Perl, PHP och Python.

Ola Bini på Thoughtworks, som är sexa på CS lista, nämner några intressanta utmanare bland programmeringsspråken:

– Jag misstänker att Javascript och Scala är de språk som det ser ljusast ut för de närmaste fem åren. Jag tror också att Ruby kommer att spela en stor roll.

En trend som underlättar att utveckla snabbare är domänspecifika språk, alltså språk som är anpassade för speciella verksamhetsområden.

– Domänspecifika språk verkar dra åt sig intresse ungefär vart sjunde år. Sedan inser folk hakarna och intresset svalnar. Fast jag gissar att det blir lite mer möjligt för varje cykel, säger Jimmy Nilsson.

Vad gäller relationsdatabasens framtid är Jimmy Nilsson den av experterna som är mest positiv till att alternativa modeller kan ta över:

– Det finns läge för en renässans för alternativa databasmodeller framöver i och med att utvecklare i allt högre grad använder objektnära programmeringsgränssnitt som Hibernate eller Linq. Därmed kan ju den underliggande lagringen bytas relativt smärtfritt.

Dessutom leder tjänsteorientering till att data lagras i självständiga enheter, vilket gör det enklare att blanda olika databastekniker.

Fakta

Programmeringsspråket Scala är ett försök att kombinera funktioner från objektorienterade och funktionella språk.
Det körs framför allt på Javaplattformen.