Värmdö kommun har tidigare valt att köpa mjukvara som tjänst, bland annat har man köpt ärendehanteringssystemet W3D3 som tjänst. Nu fortsätter de på samma sätt med Qliktechs beslutsstödssystem Qlikview.

– Jag har länge ansett att det är på detta sätt vi måsta agera. Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga kompetens kring implementation och drift av mjukvara. Jag ser exempel på kommuner som måste ha både en, två och tre heltidstjänster för att hantera liknande funktioner, någonting som är betydligt dyrare än att låta en extern leverantör hantera applikationen åt oss, säger Jörgen Sandström, it-chef på Värmdö kommun.

Målet för Värmdö kommun är att inom kort kunna erbjuda ett hundratal chefer ett beslutsstöd så att de ska kunna fatta beslut baserad på dagsfärsk information.

– Vi är i dag ensamma på den svenska marknaden om att erbjuda detta beslutsstödssystem som tjänst. Vi satsar för närvarande på att bygga upp en organisation för denna typ av verksamhet och det är roligt att nu få det bekräftat att vi är på rätt väg, säger Stefan Andersson.