Budet ligger på 62,35 kronor per aktie och syftar till att undersöka om det finns förutsättningar att slå samman de två företagen.

France Télécom erbjuder aktieägare en kombination av aktier och likvida medel, med 52 procent kontant betalning och 48 procent i form av France Télécom-aktier. Om en fusion går igenom planerar den franska operatören en notering av aktierna på både Stockholms- och Helsingforsbörsen.