Åklagaren Håkan Roswall berättar nu att polisen fick besked om att han hade fått tjänsten på Warner den 21 januari, det vill säga innan åtal mot Pirate Bay väcktes. Uppgifterna om turerna har Håkan Roswall fått från Warner, som kontaktade honom på eget initiativ i förra veckan.

– Jag gör bedömningen att han hamnade i en beroendeställning till Warner den 21 januari 2008. Då är han anställd, i vart fall har man kommit överens då, säger Håkan Roswall till Sydsvenskan.

Mannen är nu tillbaka på sin tjänst på it-brottsgruppen vid länskriminalen i Stockholm. I slutet av maj avbröt han den tjänstledighet som han beviljades när han fick anställning på Warner.

Men att polismannen satt på dubbla stolar betyder ingenting för polisutredningen, menar Håkan Roswall, eftersom utredningen redan var klar och delgiven de misstänktas advokater.

– Så jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder eller komplettera någon utredning, säger Håkan Roswall till Sydsvenskan.