Teliasonera måste erbjuda sina konkurrenter bitströmsprodukter som ger dem möjlighet att sälja tjänster motsvarande en rad Teliatjänster, bland dem digital-tv. Och det senast den 1 juli. Annars väntar ett vite på 60 miljoner kronor.

Det är innebörden av ett föreläggande från PTS som Teliasonera fått i dag.

Tjänsterna det handlar om är Telia Bredband FiberLAN, Telia
Digital-TV, Telia Prolane, Telia Prolane Light, Teliasonera Datanet och Telia Ethernet WAN, numera Telia WAN.

"Bitströmsprodukten eller -produkterna ska tillhandahållas på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för Teliasoneras egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster", skriver PTS i föreläggandet.

Så kallat bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att etablera sig i telestationer där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig att sätta in egen utrustning.