De mindre svenska it-konsulterna ser inget omedelbart hot från sina utländska konkurrenter, även om tongångarna är väsentligt mer pessimistiska i år än i fjol när det gäller efterfrågan. Det visar konsultmäklaren Eworks barometer för april. I barometern ingår 1 300 it-konsulter i fåmansbolag.

Andelen som tror på ökad efterfrågan har minskat från 73 procent till 27 procent mellan juni ifjol och april i år. Det innebär att för ett år sedan trodde tre av fyra it-konsulter på ökad efterfrågan, i dag är det bara en av fyra som har den uppfattningen.

Andelen som tror på en minskad efterfrågan har ökat från 6 procent förra året till 26 procent i år. Samtidigt har andelen it-konsulter som tror på oförändrad efterfrågan ökat från 21 procent 2007 till 47 procent i år.

– Jämfört med för ett år sedan är de mindre it-konsultföretagen försiktigare i sin framtidsbedömning. Allt fler tror på en stabil marknad för it-konsulttjänster samtidigt som färre tror på en ökad efterfrågan. Men de som tror på en nedgång är fortfarande i klar minoritet, säger Eworks marknadschef Sofie König.

Även om it-konsulterna i Eworks barometer inte är lika optistiska när det gäller framtiden är de lika säkra på att hotet mot den egna sysselsättningen och deras specialistområden inte kommer från utländska konkurrenter.

I aprilmätningen var det bara 4 procent av de tillfrågade som trodde på ökad konkurrens från utlandet.

Lika optimsistiska är it-konsulterna när det gäller utvecklingen inom deras egna specialistområden, där allt färre tror på ökad konkurrens. Bara 36 procent tror på ökad konkurrens i dag medan 68 procent gjorde det för ett år sedan.

Enligt den senaste mätningen tror 51 procent tror att it-konsulterna kommer att bli mer eller mindre specialiserade under de närmaste fem åren.

Fakta

Konsultmäklaren Ework har genomfört sin konsultbarometer som tar tempen på it-konsulternas framtidstro för fjärde gången sedan juni 2007.

Den senaste mätningen kan sammanfattas med att färre tror på en ökad efterfrågan samtidigt som en allt större andel inte ser någon förändring alls.

I mätningen har Ework tillfrågat cirka 1 300 mindre it-konsult­företag.