– Det känns alldeles utmärkt, säger Ronny Madsén, ansvarig för outsourcing inom infrastruktur på Tietoenator om det nyvunna avtalet med Aditro som omfattar stordatortjänster, serverkapacitet, övervakning och printtjänster.

Historiskt sett har konsult­företaget Aditro och Tietoenator ingått i samma koncern, men sedan två år tillbaka ägs Aditro av risk­kapitalbolaget Nordic Capital. Att företagen har olika ägare ser Ronny Madsén som positivt.

Vad betyder avtalet för er?
– Vi visar att vi är konkurrenskraftiga även på en öppen marknad. Sedan hoppas vi att dessa digitaliserade tjänster ska öka intäkterna både för Aditro och oss.

Avtalet värderas till 140 miljoner kronor. Hur stort är det för er?
– Det är mycket pengar. Sedan har vi tagit både större och mindre avtal, men Aditro är en viktig kund.

Vilka konkurrerade ni med om uppdraget?
– De benchmarkade oss mot Volvo IT, EDB och Ergogroup.

Hur ser du på efterfrågan på outsourcing inom infrastruktur­området?
– Det finns en väldigt stor efterfrågan, så stor att varken vi eller de andra hinner med. Det finns ett oerhört intresse – gamla kontrakt förnyas och nya kunder kommer in.

Enligt Ronny Madsén har marknaden mognat, vilket märks genom att kunderna blivit bättre beställare.
– Det finns en oerhört stark prispress, köparna vet vad de vill och vad marknadspriserna är.

Hur står sig Tietoenator i konkurrensen?
– Jag tycker att vi har varit bra rustade de senaste två åren genom att ha en bra produktionsmix av nära tjänster och tjänster utanför Norden.