Användare, professorer och experter är eniga. Dagens program håller inte måttet. Enklare program efterlyses och anledningen är glas­klar. Det finns mycket tid och stora pengar att spara på bättre användbarhet.

Bengt Sandblad, professor vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet, tycker att det är mycket viktigt att göra program enklare. Han har räknat ut att bristande användbarhet leder till en förlust av produktionskapacitet på 10 miljarder kronor varje år i Sverige.

– Ofta kan en användares interaktionstid med datorn minskas med hälften. Det ger väldigt stora tidsvinster, säger Bengt Sandblad.

Det är vanligt att datoriserade arbetsuppgifter innehåller 20 moment eller mer. Enligt Bengt Sandblad går det så gott som alltid att skära ner antalet moment till en fjärdedel, alltså fem steg.

– Bara genom att optimera ett programs design med fem procent kan företag skära ner tidsåtgången, vilket ger astronomiska besparingar, säger Bengt Sandblad.
Han tillägger att användbarhet inte bara handlar om besparingar som rör tid och pengar. Mer effektiv interaktion gör att axlar och armar inte behöver belastas lika mycket. Onödig interaktion stör dessutom tänkandet.

Produktivitet och god an­-vänd­barhet går hand i hand. Ingrid Ottersten, användbarhetsexpert på In­use, har ett tydligt exempel. Den rör avrapportering av erfarenheter och tidsåtgång i ett system bland tekniker på Ringhals kärnkraftverk.

– En handling som tidigare tog sju och en halv minut att utföra kunde kortas ner till två minuter, säger hon.

Det innebär att om 130 tekniker har en genomsnittslön på 25 000 kronor och utför den handlingen en gång per dag och person kan Ringhals spara drygt 853 000 kronor per år på minskad tidsåtgång. Svenska affärssystems­leverantören IFS är ett företag som har lagt ned resurser på att skapa ett grafiskt gränssnitt som ska präglas av användbarhet. Det är en uttalad strategi från företagets sida för att rå på konkurrenter som Oracle och SAP.

Björn Ruud, verksamhetsarkitekt på Wilhelmsen Ships Service, har testat den kommande versionen av användargränssnittet till IFS Applications 7.5.

– Att lära sig att använda IFS affärssystem tog tidigare tre arbetsdagar. I dag kan användaren lära sig det på fyra timmar, säger Björn Ruud.

Han anser att IFS lyckats bra med att använda etablerade koncept och navigationssätt från program som Outlook, Google och Photoshop och att företaget har sett till att det finns flera möjligheter för användaren att hitta information på.

– Det går att spara väldigt mycket tid på att sänka inlärningströskeln för användare. Ibland kan det till och med vara avgörande för om programmet kommer att användas, säger Björn Ruud.

Fakta

Mer än 30 procent av svenskarna använder datorn mer än halva sin arbetstid, enligt SCB. Mycket lågt räknat är 15 procent av allt arbete datorstött.

Eftersom svensk arbetskraft
uppgår till tre miljoner personer som var och en arbetar 1 500 timmar per år blir den totala datorstödda arbets­tiden 675 miljoner timmar.

Om man mycket lågt räknar att man förlorar fem procent av sin arbetstid på användbarhetsbrister blir detta produktionsbortfall 34 miljoner timmar per år. Det innebär en förlust av produktionskapacitet på 10 miljarder kronor per år.