På en basindustri som SSAB finns it invävt överallt. I de avancerade system som styr produktionen av specialstål, i de affärssystem som styr verksamheten och på webben där kunderna möter företaget.

– Det går inte att köra ett stålverk utan it-system, säger Martin Pei, teknisk direktör som sitter i koncernledningen.

– Hos oss är alla de underliggande systemen inkopplade i affärssystemen så att allt vi gör är möjligt att följa upp.

Systemen har växt nerifrån och upp och på toppen sys de ihop med affärssystemet.

Martin Pei poängterar att det inte handlat om en Big Bang där affärssystem har rullats ut över hela koncernen. I stället har de vuxit upp successivt och anpassats och utvecklats vartefter.
Internt är det e-fakturering och e-handel som gäller. Även en hel del av de många under­leverantörerna kan komma in i de delarna av systemen.

– Vi har också över 12 000 kunder runt hela världen och det kräver ganska avancerade logistiklösningar, konstaterar Martin Pei.

Men it är inte bara ett verktyg för att styra bolaget internt. Det har också blivit allt mer avgörande för SSABs kommunikation med kunderna. SSAB går längre än de flesta stålbolag när det gäller sina åtaganden mot kunden och säljer inte bara sina produkter utan också sina kunskaper.

– På webben kan kunderna logga in, läsa specifikationer och göra vissa beräkningar. Dessutom finns teknisk support från vår servicefunktion där dygnet runt, säger Martin Pei.

Och kunskapsflödet strömmar inte bara åt ena hållet.
– På det viset kan vi fånga upp kundernas upplevelser och problem och det är viktig information för oss när det gäller att vidareutveckla våra produkter, förklarar han.

Ett annat viktigt syfte med webben är att attrahera duktiga tekniker till företaget. Kampen om duktigt folk är hård och det är inte så lätt att hitta den kompetens som behövs, enligt Martin Pei. Därför är den nya lagen som öppnar upp för arbetskraftsinvandring goda nyheter för SSAB.

– Det är mycket viktigt att vi inte stänger in oss i ett land. För att lyckas på en global marknad måste vi ha en öppen attityd om vi ska kunna locka de bästa hjärnorna, säger han.

SSAB har traditionellt varit en väldigt decentraliserad koncern. De olika divisionerna och dotterbolagen har haft sina egna strukturer och sina egna system. Men i fjol köpte SSAB den nordamerikanska stålkoncernen Ipsco, en jätteaffär på 52 miljarder kronor, och sedan dess har strategin för koncernen förändrats. I samband med att det amerikanska nyförvärvet ska lotsas in i koncernen ska även de andra delarna knytas ihop hårdare än tidigare.

– Att integrera det amerikanska bolaget är i vissa avseenden betydligt enklare än att integrera alla delar i Sverige, säger Martin Pei.

Integrationen tvingar också bolaget till att välja system och sätt att jobba. På divisionen för tunnplåt körs SAP och på grovplåtsdivisionen körs Jeeves. Ännu finns inget centralt beslut om vilket affärssystem som ska användas i framtiden.

– Samtidigt är det inte säkert att allt måste samordnas fullt ut, säger Martin Pei.

– En del informations­flöden fungerar mellan affärs­systemen redan i dag, men man kan inte gå in och styra i bägge samtidigt.

Det finns också skillnader i hur bolagen arbetat med intranätet. Intranätet används som ett grundläggande arbetsredskap för de anställda. När de anställda loggar in på morgonen kommer de till en portal där det inte bara finns intern information utan där de också får tillgång till beställningsfunktioner och olika verktyg som de använder i arbetet.

– Men historiskt sett har de olika divisionerna kommit olika långt.

Att den pågående integrationen är ett jättearbete är tydligt, men Martin Pei tror inte it-budgeten ökat speciellt mycket för den sakens skull.

– It-budgeten är inte så stor egentligen. Den baseras på vad it-cheferna äskar och det är inga stora pengar.

– Däremot går det åt betydligt mer till it-investeringar än vad som syns i deras budget. De stora satsningarna på system görs av produktionsenheterna, säger han.

Hur mycket it-investeringar som ligger utanför själva it-budgeten vill han inte uppskatta utan nöjer sig med att konstatera att det är mer. Annars är nyckeltal en grund för bolagsstyrningen i SSAB.

– Vi har väldigt bra och avancerade system där vi kan få fram mängder med parametrar, säger Martin Pei och tillägger att det gäller att välja ut vilka nyckeltal som ska följas – annars riskerar man att drunkna i siffror.

– Dokumenthantering är också stort hos oss. Det är viktigt att kunna hitta rapporter och nyckeltal även bakåt i tiden, säger han.

Fakta

  • Största ägare i SSAB är Industrivärden med 22,7 procent. Näst störst är det statliga bolaget LKAB med 5 procent.
  • SSAB är inriktat på nischprodukter som höghållfast stål, som tunnplåts- och grovplåts­produkter, där bolaget har hälften av världsmarknaden.
  • Höghållfast stål används i grävskopor och tunga lastbilar och finns även i bilarnas krockbalkar.
  • Förra året låg SSABs försäljning på 48 miljarder kronor och av det stod den nyligen köpta amerikanska verksamheten för ungefär 40 procent.
  • Koncernen har 10 000 anställda varav 7 000 i Sverige.