Vissa av fallen upptäcktes med hjälp av Microsofts ”Genuine Advantage” vilket är ett litet program i Windows som verifierar den installerade programvaran över internet och därmed kan fastställa om den är laglig eller piratkopierad. Genuin Advantage kontrollerar både Windows och Microsoft Office.

Andra fall avslöjades genom att kunder till de berörda återförsäljarna ringde till Microsoft och rapporterade att de misstänkte att de program som leveraderades med datorerna är piratkopierade.

Nästan samtliga stämningar gäller piratkopior av Windows XP samt Microsoft Office. Inga kopior av Windows Vista är inblandade i stämningsansökningarna uppger Microsoft till IDG News.

Enligt en undersökning genomförd av branschorganisationen BSA (Business Software Alliance) så är 20 procent av all programvara som används i USA piratkopierad. Trots att det är den lägsta siffran av de länder som var med i undersökningen så är de beräknade förlusterna mer omfattande än i något annat land eftersom marknaden är så stor. Totalt uppskattas förlusterna till åtta miljarder dollar, cirka 48 miljarder kronor, per år i USA.