Den nya plattformen, Veritas Virtual Infrastructure, innehåller funktioner för lagringsadministration från Symantecs lagringsdel Veritas Storage Foundation, skriver Computerworld.

Enligt Veritas Storage Foundation kan den nya plattformen erbjuda företag samma funktioner för lagringsadministration som de är vana vid från en fysisk miljö även i en virtualiserad.

– En konsol kan administrera alla virtuella maskiner och lagringen som är associerad med de virtuella maskinerna, säger Aaron Aubrecht, ansvarig för produktadministration på Veritas Storage Foundation.

Han menar även att den nya plattformen effektiviserar lagringen, bland annat genom att administratören ges en enda minnespool att reservera utrymme i.