Microsofts agerande bakom kulisserna för att säkra standardstatus för dokumentformatet Office Open XML riskerar att bryta mot konkurrenslagarna. Det sa EUs konkurrenskommissionär Neelie Kroes i ett tal vid en konferens arrangerad av branschorganisationen Open Forum Europe på tisdagen.

Neelie Kroes nämnde inte Microsoft vid namn men det 25 minuter långa talet var pepprat med referenser till Microsofts sätt att undanhålla interoperabilitetsinformation om sin mjukvara och företagets långa kampanj för att göra ooxml till en Iso-standard. Dessutom tryckte hon hårt på fördelarna med öppna standarder.

– Att välja öppna standarder är ett mycket smart affärsbeslut. Standarder är grunden för interoperabilitet, sa Neelie Kroes, rapporterar IDG News.

Efter att ha påpekat att proprietära standarder haft en viktig roll i utvecklingen av andra och tredje generationens mobiltelefoni varnade hon för att standarder som utvecklas och stöds av en enda spelare på marknaden kan vara problematiska, eftersom de saknar de möjligheter till genomlysning som standardorganisationerna vanligtvis kräver.

– Jag kan inte se konsumentintresset i att ta med proprietär teknik i standarder när det inte finns några klara fördelar framför icke-proprietära alternativ, sa Neeli Kroes och syftade på Isos beslut att göra ooxml till standard.

– Om omröstningar i standardsättande sammanhang influeras mindre av de tekniska meriterna och mer av överenskommelser vid sidan om eller kommersiella påtryckningar riskerar detta att bryta mot konkurrenslagarna.