Samtliga partier i alliansregeringen har slutit upp bakom förslaget som ska ge Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att avlyssna internet- och telefontrafik som passerar Sveriges gränser. Men enskilda riksdagsledamöter från de borgerliga partierna våndas inför omröstningen. Om fyra av dem väljer att rösta emot förslaget nästa vecka så kan det i kombination med oppositionens röster sänka hela förslaget.

En av dem är centerpartiets Fredrick Federley. Han vänder sig mot beskrivningen att han genom en nejröst skulle gå emot sitt parti.

– Jag skulle följa partiets politik genom att rösta nej. Däremot har riksdagsgruppen tagit en annan ställning, säger han och fortsätter:

– Det här är det mest långtgående förslaget på kräkningar av integriteten som någonsin har presenterats i ett europeiskt parlament.

Ännu har han inte bestämt sig för hur han ska rösta på tisdag, berättar han. Det kommer han avgöra under helgen då han reser bort för att ”rensa huvudet och prata med vanligt jävla folk”, som han uttrycker det.

Partikamraten Annie Johansson går i samma tankar och ser stora integritetsproblem med det förslag som ligger. Även hon kommer offentliggöra sin inställning strax före omröstningen.

– Det här är en jobbig fråga för många liberala riksdagsledamöter, säger hon.

Även folkpartiets Birgitta Olsson är skarpt kritisk mot FRA och spaningslagen. Till TT säger hon att hon kommer hålla sig borta på tisdag och därmed varken rösta ja eller nej.

– Jag har aldrig varit någon större vän av FRA och det är allmänt känt, och dessutom är jag uppbokad den eftermiddagen.

Karl Sigfrid, moderat riksdagsledamot, har tidigare profilerat sig inom fildelningsrelaterade frågor i strid mot partiets linje, men när det kommer till FRA-lagen följer han en upptrampad stig.

– Man måste prioritera. Jag har inte någon plan på att gå emot partilinjen, säger han.

Pågår en debatt om detta inom moderaterna?
– Nej, den stora debatten ägde rum för omkring ett år sedan. Förslaget är ju i princip samma som lades fram för ett år sedan, så så mycket diskussion är det inte.

Fakta

Fem av riksdagspartiernas ungdomsförbund slöt på måndagen upp i en gemensam protest mot den föreslagna signalspaningslagen. Förbunden som deltog var Muf, Cuf, Luf, SSU och Grön Ungdom.