Rapporten som är utförd av analysföretaget ger inger inga goda förhoppningar för Microsoft de kommande två åren. Enligt rapporten så kommer Microsofts vinst att sjunka.

Omdömet baseras nästan uteslutande på den negativa publicitet som Windows Vista har mottagit från framförallt företag som försökt att migrera till det nya operativsystemet.

– Vista har stött på motgångar från företag av alla storlekar. Som en konsekvens av detta så ser det ut som om Vista kommer att vara en betydligt mindre stabil produkt än vad som återgavs i våra tidigare rapporter, står det att läsa i rapporten från Sanford C. Bernstein.

Vidare noteras i rapporten att Microsoft har erbjudit företag som har haft problem med Vista möjligheten att nedgradera till Windows XP. Detta har onekligen haft stor negativ inverkan på intrycket av företaget.

Dessutom finns en stor risk att många företag nu hoppar över Vista och i stället väntar på nästa version som går under kodnamnet Windows 7. Den versionen planeras att släppas på marknaden först i mitten av 2010.

Rapporten visar även att en uppgradering till Vista innebär stora kostnader för företag då ny hårdvara måste köpas in eftersom Vista ställer högre krav på datorerna än med exempelvis Windows XP.

Trots det dystra omdömet i rapporten så vidhåller Sanford C. Bernstein att Microsoft som företag fortfarande har en mycket stark position på marknaden i relation till sina konkurrenter.