Miljöförändringar i älv granskas
Ulf Båmstedt på Umeå marina forskningscenter utvecklar ett sensornät som ska utplaceras i vattnet i Öre älvs utflöde. Det ska mäta bland annat kunna mäta miljöförändringar.

Tidigare har sådan övervakning skett från mycket dyra bojar med radiosändare som ofta kommunicerar med satelliter. Det insamlade materialet har inte varit allmänt tillgängligt.

Billigare sensorer gör det möjligt att stoppa ned ett större antal sensorer. De trådlösa sensorernas sätt att kommunicera är också billigare och mer lätthanterligt. Projektet stöds av Vinnova.

Tredimensionell mätning av värmen i bilen
Bilindustrin är intresserad av trådlösa sensornät. De kan bland annat användas för mätning av värme och ventilation i bilkupéer. Insidan av en bilkupé är uppenbarligen tredimensionell, så en bra återgivning av mätdata bör se tredimensionell ut.

Forskaren Olov Ståhl på Sics har utvecklat ett program som ger en bild av mätvärden i ett tredimensionellt nät.

Minimalistisk tcp/ip-version
Trådlösa sensorer kör enklast möjliga operativsystem och enklast möjliga kommunikation. Men någonstans måste de anslutas till vanliga datornät.

Forskaren Adam Dunkels på Sics har därför gjort en minimalistisk version av internetprotokollet tcp/ip för sensornät. Det blir fyra kilobyte kompilerad kod - en tjugondel av motsvarande för Linux.

Det finns ett antal knep att ta till. Om sensorerna ska vara orörliga kan man till exempel baka in positionskoordinaterna i ip-adressen. Dunkels har också varit med och utvecklat ett operativsystem för trådlösa sensorer vid namn Contiki.

Sensornäten ska hålla reda på fienden
Niklas Bergman på Saabtech utvecklar trådlösa sensornät åt det svenska försvaret. Ett mål är att utveckla ett sensornät som kan utplaceras i en byggnad och som kan hålla reda på var fienden finns, var egna soldater finns och vilka lokaler som redan är säkrade.

Det ska också kunna varsko de andra ifall någon blir skadad.

Minskad väntan sparar ström
Laura Feeney på Sics har studerat energiförbrukningen i sensornät.

Hon har kommit fram till att mot­tagarna drar mycket ström när de väntar på signaler.

Hittills har operativsystem som TinyOS försökt minska effektförbrukningen genom att koncentrera sändningarna till någon millisekund per sekund.

Men det är lika viktigt att koncentrera mottagningen så att mottagaren kan vara helt avstängd större delen av tiden.

Ventilationen övervakas enklare
Göran Hasse använder sensornät för att övervaka värme och ventilation i fastigheter.

Varje nytt ventilationssystem har en inkörningsperiod på ungefär ett år.

Under den tiden måste man mäta och justera.

Trådlösa sensornät är idealiska för den uppgiften. De är lätta att placera ut, lätta att flytta och ta bort, man slipper dra sladdar - det skulle bli kilometervis - och räckvidden är idealisk.

Fakta

Contiki - kompakt operativsystem för trådlösa sensorer, utvecklat av Adam Dunkels på Sics.

mesh - spindelnätsliknande nätverk, där varje enhet kommunicerar med sina närmaste grannar, som i sin tur kommunicerar med sina grannar - se multihopp.

mote (stoftkorn) - amerikansk term för liten trådlös sensor.

multihopp - när en signal i ett nätverk hoppar från nod till nod för att nå sitt mål.

sensor - avkännare. Kan avläsa temperatur, lufttryck, ljus, ljud, luftfuktighet, luftföroreningar och annat.

Smart Dust - forskningsprojekt vid Berkeleyuniversitetet för utveckling och användning av trådlösa sensornät. Igångsattes av amerikanska försvaret och avslutades 2001. Flera av deltagarna har startat eget.

spontant nät - trådlöst nät som upprättas automatiskt när två eller flera enheter med rätt utrustning kommer i närheten av varandra.

TinyOS - kompakt operativsystem för trådlösa sensorer, utvecklad inom Smart Dust-projektet på Berkeley.

Den oundvikliga frågan är förstås ifall de trådlösa sensorerna hotar vårt privatliv - om de någonsin blir så små och billiga som i visionerna.

Faran finns, men ska inte överdrivas, enligt Laura Feeney på Sics:

- Det finns ingen möjlighet att avlyssna ett samtal med trådlösa sensorer. Bandbredden är alldeles för låg, säger hon.