Vissa är rädda för att internet delas upp i ett A- och ett B-lag när operatörerna börjar ställa krav på innehållsleve­rantörerna. Enligt Patrik Fältström, internetstrateg och teknisk expert på Cisco, finns det ingen anledning till oro.

– Volymdebitering utgör inte något hot mot internet.

Modellen behöver inte heller innebära någon nackdel för företag och privatpersoner. För tillfället är nämligen trafikfördelningen på internet väldigt snedvriden.

– Det är i vissa fall så få som två procent av kunderna som står för 80 procent av trafiken, säger Patrik Fältström.

Men enligt honom kräver lösningen enorma investeringar i teknik för att hålla koll på trafik och kostnad. Det är högst oklart om bredbandsleverantörerna vill ta den kostnaden.

Om bredbandsleverantörerna ändå vill införa volymdebitering kan de titta på till exempel Australien, som redan använder modellen.