I och med att Svenska Spel fick tillstånd att anordna nätpoker blir det i princip omöjligt att hindra andra aktörer att anordna spel via internet anser Lotteriutredningen. Utredningen har haft i uppdrag att se över den lagstiftning som gäller på spelområdet och lämna förslag för att anpassa regleringen till utvecklingen på spelområdet och utvecklingen av EG-rätten.

För att staten ändå skulle kunna behålla någon slags kontroll över spelmarknaden har utredningen skissat på en modell där både svenska och utländska aktörer skulle få ansöka om licens för att anordna spel. En sådan licensmodell kräver dock ytterligare utredning.

Pontus Lindwall, vd för spelbolaget Cherry, är inte förvånad över utredningens slutsatser.
– Utredningen går åt rätt håll och vi tycker det är positivt att man skisserar på modeller för utländska anordnare. Regeringen borde sträva efter att hitta former för utländska spelanordnare, på så sätt kontrolleras spelandet bättre - inte minst vad gäller skatter, säger han.

Pontus Lindwall anser att fler spelanordnare är bra för konsumenten och konstaterar att Cherry gärna vill driva internetspel i Sverige.