Green Plug från företaget med samma namn är en universell strömadapter som är tänkt att göra det möjligt för elektroniktillverkare att leverera sina produkter med en strömadapter som fungerar med samtliga elektroniska apparater i hushållet. Det skulle onekligen göra livet lättare för alla som dagligen behöver en unik strömadapter för exempelvis bärbara datorer och mobiltelefoner.

I dagsläget så har nästan samtliga elektroniska apparater en unik strömadapter och unika strömkrav. Med Green Plug så är det teoretiskt möjligt att använda en strömadapter för alla apparater. Nackdelen är att apparaterna måste vara förberedda för den nya tekniken för att det ska fungera. Något som endast kan ske om samtliga eller en majoritet av alla elektroniktillverkare anammar tekniken.

När en apparat som är förberedd för den nya tekniken ansluts till Green Plug så kommunicerar den sina strömbehov till Green Plug som sedan anpassar dessa enligt apparatens krav.

Varje Green Plug kan agera som en hubb där flera apparater kan anslutas samtidigt. Green Plug känner dessutom av om en laddare är ansluten och stänger av strömtillförseln när laddningen är klar för att spara energi.

I fredags meddelade elektroniktillverkaren Westinghouse Digital Electronics att det som första företag kommer att använda sig av Green Plug i sina framtida produkter.

Marknaden för Green Plug är enorm. Endast i år kommer över tre miljarder strömadaptrar att levereras världen över. Det är en ökning med nästan 30 procent jämfört med tre år sedan. Den största ökningen beror på mestadels på det ökande användandet av mobiltelefoner och mp3-spelare.