Nästan exakt ett år efter att oppositionen tvingat fram en bordläggning av den nya signalspaningslagen röstar riksdagen i morgon för andra gången om förslaget. Det mesta tyder på att lagen går igenom, men ett intensivt kampanjarbete från gräsrötter och ungdomsförbund har satt de borgerliga riksdagsledamöterna under press.

Centerns riksdagsgrupp hade ett tre timmar långt sammanträde på måndagskvällen, som återupptagits nu på morgonen.

– För att en litet mindre grupp ska kunna sätta sig och hitta en lösning, typ en röstförklaring, som hela gruppen kan stå för, säger gruppledaren Roger Tiefensee till TT.

Röstar riksdagen ja börjar den nya lagen gälla från 1 januari 2009. Lagen innebär att en av regeringen utsedd myndighet - i dag Försvarets radioanstalt - får tillåtelse att bedriva signalspaning på "meddelanden" som passerar landets gräns i tråd. Med "meddelanden" menas inte bara e-post och sms, utan även vanlig internettrafik och telefonsamtal. Spaningen får enligt lagen enbart röra utländska förhållanden.

Underrättelseverksamheten ska bedrivas "till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet", som det heter i den lagändring som klubbades i riksdagen redan för ett år sedan.

Samtliga operatörer som äger tråd där trafik passerar gränsen måste låta FRA jacka in i trafikflödet av telefon- och datatrafik vid en så kallad samverkanspunkt. Detta ska vara klart till den 1 oktober 2009.

Skyddet mot integriteten ska säkras på två sätt. Dels ska tillståndsgivning och efterhandsgranskning av spaningen skötas av Försvarsunderättelsenämnden, FUN, som ska ledas av en domare och vars ledamöter ska utses av riksdagspartierna. Hittills har FUN letts av landshövdingen och före detta försvarsministern Anders Björck, m.
Dessutom ska ett integritetsskyddsråd inrättas på FRA.

För drygt två veckor sedan godkände den borgerliga majoriteten i riksdagens försvarsutskott lagförslaget. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig och vill att regeringen ska utreda saken bättre. Därmed skulle morgondagens omröstning i riksdagen vara en ren formalitet. Men ett antal borgerliga riksdagsledamöter har pressats att rösta mot partilinjen, fyra borgerliga nej skulle stoppa lagen.

Dagens riksdagsdebatt inleds klockan 09:00 och signalspaningen tas upp som tredje punkt, omkring klockan elva. 19 riksdagsledamöter har anmält sig till debatten.