FRA får över en halv miljard kronor i anslag varje år. Anslagen ökar kraftigt för varje år.

Enligt budgetunderlaget från tidigare i våras tycker generaldirektören Ingvar Åkesson dock inte att det är tillräckligt, utan kräver mer pengar – och ett av de främsta argumenten han trycker på är att de vill stärka upp krypteringsområdet.

FRA skriver i budgetunderlaget som presenterades i mars:

”Användningen av krypton har ökat markant de senaste åren. Så kallade massmarknadsprodukter, det vill säga krypton som kan användas av gemene man och därmed av terrorister och andra brottslingar blir vanligare och komplexare. FRA kommer att behöva möta denna trend, bland annat genom att satsa på investeringar i beräkningskraft, omfattande forskning och utveckling, men också genom att utöka antalet kryptologer”.

2007 fick FRA, enligt budgetunderlaget 513,4 miljoner kronor. För 2008 räknar myndigheten med att få 562,5 miljoner kronor. Därefter räknar de med att få ytterligare höjt anslag: De tre kommande åren är beräknat utslag 591,8 miljoner kronor per år.

FRA anser vidare att den kryptologiska grundforskningen måste stimuleras och att det ska ske en större samordning mellan FRA och tekniska universitet och högskolor. FRA vill också få finansiera en professur i matematik med inriktning mot kryptologi och datasäkerhet.

Förutom att stärka krypteringsområdet kräver FRA också pengar till nya lokaler. Dagens lokaler på Lovön är ineffektiva både när det gäller infrastruktur och den stora mängden byggnader, anser myndigheten. Två tredjedelar av lokalerna behöver förnyas, vilket kräver pengar som inte finns i ramen.