Försvarets underrättelsenämnd ska kontrollera att lagen om signalspaning efterlevs och i deras uppgifter ingår att bland annat att ”särskilt” granska de sökbegrepp som används och de rapporter som sker enligt lagen om signalspaning.

Kort och gott: De ska kontrollera att allt går rätt till. Men vilka personer döljer sig bakom den ganska anonyma nämnden?

Nämnden består av i dag av sex ledamöter. Anders Björck, moderat försvarsminister i den förra borgerliga regeringen, i dag landshövding i Uppsala län, är ordförande i nämnden.

Övriga ledamöter är riksdagsledamoten Tone Tingsgård (s), regeringsrådet Marianne Eliason, före detta kanslichefen Kurt Hedman (kd), före detta riksdagsledamöterna Lennart Rhodin (fp) och Anders Svärd (c).

I nämnden ingår också sekreteraren Ulf Birath.

Lagförslaget innebär att nämnden delas upp i två enheter med skilda sammansättningar. Den ena ska hantera tillstånd till inriktning av signalspaning, den andra ska kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lag.

Ordföranden i respektive enhet och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Försvarets underrättelsenämnd ska enligt riktlinjerna sammanträda minst fyra gånger om året samt. De ska också sammanträda om någon ledamot eller om någon myndighet som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet kräver det. Nämnden lämnar även en årlig rapport till regeringen över granskningsresultaten.