Kartläggningen visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i it-yrken inte minskat. Tvärtom har lönegapet under det senaste året vidgats ytterligare.

It-lönerna har ökat med i genomsnitt 5,5 procent mellan 2008 och 2007. Men löneökningen har tydlig könsmässig snedfördelning. För kvinnor stannar höjningen på 4,9 procent. Men för männen ökar lönen med 5,7 procent.

Genomsnittslönen för kvinnor som jobbar med it är 37 937 kronor. Snittlönen för män är 40 614 kronor. 2007 tjänade männen 6,3 procent mer än kvinnorna. I år är löneskillnaden 7,1 procent.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland telekom­ansvariga, it-säkerhetsspecialister och affärssystemsspecialister. Här tjänar kvinnorna mellan 14 och 19 procent mindre än sina manliga kollegor.

Ett annat exempel är att kvinnliga key account managers har 13 procent lägre lön än män med samma befattning. Det är svårt att se de rationella argumenten som kan förklara så stora skillnader, enligt Staffan Movin analytiker på Exido.

– Man måste i så fall fråga sig varför kvinnor som nått en position som key account managers skulle vara så mycket sämre säljare än manliga kollegor, säger han.

Det finns också en stort antal it-jobb där löneskillnaderna mellan män och kvinnor är små eller helt obefintliga. Systemarkitekter, verksamhetsarkitekter och it-samordnare är tre exempel på it-jobb som där män och kvinnor tjänar
i princip lika mycket.

Fakta

  • Efter en löneförhöjning på 5,5 procent i år är månadslönen nu 39 995 kronor i snitt.
  • 62 procent av it-proffsen har dessutom bonus. Genomsnitts­bonusens storlek uppskattas hamna någonstans mellan 40 000 och 45 000 kronor.
  • Det genomsnittliga it-proffset har bäst löneutveckling i början av karriären. Vd fyllda 45 år planar lönekurvan ut och ligger still fram till pensionen.
  • Här är några viktiga punkter ur rapporten:
  • De största löneökningarna återfinns inom sälj och marknad.
  • I konsultföretagen ökar lönerna mest för försäljnings- och marknadschefer.
  • Svag löneutveckling för affärssystemspecialister och system­utvecklare, trots mycket stor efterfrågan från framför allt konsultföretag.
  • Lönerna på it-avdelningarna halkar efter.

IT-Lönebarometern är en kartläggning av löne- och motivationsfrågor på den svenska it-arbetsmarknaden. Den genomförs av Exido International i samarbete med Computer Sweden och Dataföreningen. Underlaget är en webb­enkät som besvarats av 6 500 medlemmar i Dataföreningen som arbetar inom it. Med it-professionella avses dem som arbetar med it både på branschföretag och användarföretag.