Allra sämst är löneutvecklingen för systemanalytiker, kvalitetsansvariga, it-controllers, tekniska chefer och cio:er.

Det finns flera förklaringar till att it-avdelningarna nu halkar efter lönemässigt, enligt Exido. De har inte lika lätt som it-personal som jobbar i så kallade linjebefattningar på företagen att peka på de konkreta positiva resultaten av sitt arbete. Det är helt enkelt lättare för exempelvis sälj- och marknadsansvariga på företaget att peka på konkreta faktorer som kan motivera löneförhöjningar.
Fortfarande finns det en stor brist på it-kompetens ute på företagen. Allra störst är företagens rekryteringsbehov när det gäller applikations- och systemutveckling.
Men trots den stora efterfrågan hör systemutvecklarna till de grupper som i år har en påfallande dålig löneutveckling – bara 3,9 procent. Samma sak gäller för exempelvis affärssystemspecialister. Många konsultföretag söker efter kompetens inom just deras specialområde. Men löneutvecklingen är närmast obefintlig i år.
– Vi ser inte riktigt en överensstämmelse mellan systemutvecklarnas löner och den stora efterfrågan som finns på marknaden av deras kompetens, säger Staffan Movin på Exido.
En viktig förklaring är att framför allt konsultföretagen helt enkelt inte har råd att anställa exempelvis systemvecklarkompetens i den utsträckning som de skulle behöva. Åtminstone inte i Sverige.

Orsaken är den starka prispressen och den svaga resultatutvecklingen inom konsultbranschen. Trots mycket hög beläggning har vinstökningarna för åtminstone de börsnoterade konsultjättarna nästan uteblivit.
Antingen måste man hitta vägar att utveckla sina tjänster på ett sätt som kan bryta prispressarspiralen eller så måste man effektivisera verksamheten ytterligare. Ett tredje alternativ är att i högre utsträckning styra över efterfrågan på den kompetens man behöver till länder där man kan få den för en lägre kostnad.
– Det här är en riktigt stor utmaning som många konsultföretag står inför, säger Staffan Movin.
IT-Lönebarometern visar också på mycket stora löneskillnader mellan olika branscher. De högsta snittlönerna finns i dag i konsultföretagen där genomsnittslönen ligger på strax över 44 000 kronor. Bank och finans, som tidigare varit den mest lönsamma branschen att jobba i för it-proffs, har nu halkat ner till en andraplats.
De lägsta snittlönerna inom utbildning och offentlig förvaltning ligger över 9 000 kronor lägre än lönenivån bland konsulter och inom bank och finans.

Fakta

Befattningarna med bästa löneutvecklingen:

Multimediaspecialist25,1%
Grupprogramsspecialist24,9%
Försäljningschef 17,7%
E-handelsspecialist 16,9%
Datautbildningsansvarig16,7%
Logistikexpert15,8%
…och den sämsta:
Affärssystemstekniker0,2%
It-controller 0,2%
Systemförvaltare –0,5%
Systemanalytiker –1,9%
Kvalitetsansvarig –3,0%
Teknisk chef–4,1%