Fortfarande är it-lönerna i Stockholm klart högst och sett till de tio procent som tjänar mest ligger Stockholm skyhögt över övriga landet. Men samtidigt visar lönestatistiken att Stockholmslönerna inte ökat lika mycket procentuellt sett det senaste året som i övriga landet. I övre Norrland har snitt-
lönerna ökat med hela tio procent.

– Det stämmer att skillnaderna mellan Stockholm och övriga landet jämnas ut, säger Staffan Movin på analysföretaget Exido.

En del av bakgrunden är att de tidigare legat långt efter, betonar han.

– Lönerna i övre Norrland kommer från en väldigt låg nivå. Egentligen bör man säga att rean på norrländska it-proffs har avtagit snarare än att tala om höga lönelyft.

Det stora skälet till att lönerna utanför Stockholm knappar in är att flera av de stora it-företagen väljer att sprida fler uppdrag på sina lokala konsultkontor.

– Vill man ha svensk kompetens kan man lika gärna ta den från Luleå som från Sollentuna. När Stockholmskontoret inte klarar av det höga efterfrågetrycket utnyttjar man i allt högre grad den kompetens som finns ute på de regionala kontoren.
Det bidrar till en harmoniering av lönerna, enligt Staffan Movin.

– När konsulterna ute i landet ser vad deras kompetens är värd får de helt andra förhandlingsmöjligheter.

IT-lönebarometern visar också att två av tre företag räknar med att nyanställa under det kommande året och att antalet it-anställda väntas öka med elva procent.

Men det är något färre företag än förra året som tänker nyanställa it-personal framöver, och det är heller inte lika många it-proffs som uppger att de letar nytt jobb.

– Omsättningen har minskat något och det är direkt kopplat till att efterfrågan på it-kompetens har gått ner sedan årsskiftet. Men samtidigt är it-proffsen lika nöjda med jobbet som förra året så det verkar inte vara så att folk stannar trots att de är missnöjda.

Han betonar att det är en mycket positiv utveckling på it-arbetsmarknaden.

– Det saknas 7 000 personer inom it-området, sett till hur många företagen uppger att de skulle vilja anställa. Behovet ökar fortfarande och det är svårt att hitta rätt personer.
De områden som företagen ser störst behov av att rekrytera folk inom är systemutveckling och projektledning. Generellt sker det en förskjutning när det gäller vad som efterfrågas, från dem med rena tekniska it-uppgifter, till exempel nätverksadministratörer, till dem med roller som kräver både it och verksamhetsförståelse, exempelvis de som arbetar med soa eller säkerhet.

Trenden är att it-ansvaret allt mer tas över av verksamheten. Där sker nästan en fjärdedel av it-investeringarna i företagen. Det gör att fler beslut fattas nära verksamheten och då behövs det folk som kan formulera kraven, enligt Staffan Movin.

– Företagen söker ytterligare en dimension i kompetensen som många it-proffs inte har jobbat aktivt på att skaffa sig.
Många som är duktiga inom it skulle tjäna på att skapa bättre relationer med verksamheten i stället för att gömma sig bakom tekniska förkortningar, anser han.

– De får dessutom större konkurrens när företagen allt oftare tar in folk från andra yrkesgrupper för att täcka underskottet på it-kompetens och för att få in fler som både kan it och verksamhet.