Staten ska upphandla en trådlös lösning till de ungefär 30 svenska hushåll som i dag inte kan erbjudas någon form av telefoni. Det anser Post- och Telestyrelsen, PTS, som i det här fallet vurmar särskilt för satellittelefoni.

I ett underlag som PTS lämnat till regeringen hävdar myndigheten att det skulle kosta staten 1,7 miljoner kronor att upphandla satellittelefoni medan det skulle bli ungefär 20 gånger dyrare med en lösning via mobilnäten.

PTS har också lämnat in ett par synpunkter på hur den grundläggande telefonin bör hanteras på längre sikt. Bland annat påpekar de att man inte kan kräva av någon enskild operatör att den ska bygga nya nät där det inte är kommersiellt motiverat och att det därför i stället bör inrättas en fond som operatörerna bidrar till.