Försvarsminister Sten Tolgfors tillägg fick några av FRA-lagens skarpaste kritiker i de borgerliga partierna att till slut rösta för förslaget. Men folkpartiets Birgitta Ohlsson avstod från att rösta.

– Med utgångspunkt i mina liberala värderingar, mitt eget samvete och med respekt för mina väljare kommer jag inte aktivt att kunna stödja regeringens förslag. Därför lade jag ned min röst, säger Birgitta Ohlsson i ett uttalande.

Hennes beslut påverkade dock inte omröstningens resultat som slutade med ett ja till förslaget som ska ge Försvarets radioanstalt utökade möjligheter att avlyssna internet- och teletrafik. För ett nej krävdes att fyra borgerliga ledamöter bytte sida.