Mikael Hagman tror att många av de initiativ som genomfört i Sverige kan tillämpas även i Finland, och att bolaget där snart kan visa en lika stark tillväxt som Sverige.

Han har sedan 1999 arbetat inom olika ledande befattningar på Sony och som Sverigechef och vd sedan 2003. Innan han kom till Sony jobbade han som försäljningschef på United Bisquits.