Sammanlagt tre anmälningar angående Försvarets radioanstalts insamling av personuppgifter har lämnats till Datainspektionen. Anmälarna är anonyma och vill att myndigheten ska undersöka om FRAs agerande strider mot lagen.

En inspektion hos FRA ska genomföras i september och först därefter kan Datainspektionen slå fast om det finns någon sannning i anklagelserna.

Ärendet har belagts med sekretess eftersom det rör svensk underrättelseverksamhet, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.