Den här månadens patchtisdag, som inträffar den andra tisdagen i varje månad, blir en lugn affär. De fyra patchar som ingår är alla klassade som viktiga. Det är mindre allvarligt än klassificeringen kritisk.

Patcharna som rör SQL Server och Exchange innebär att en inkräktare kan få administrativa rättigheter till en pc. Den patch som rör SQL Server påverkar användare av Windows 2000, Windows Server 2003 och Windows Server 2008. Användare av Windows XP och Vista påverkas inte.

En patch som rör Windows är av typen spoofing, vilket innebär att det kan bli lättare för en inkräktare att lura användare att besöka webbplatser med skadlig kod.

En annan patch som rör Windows gäller ett säkerhetshål som kan göra det möjligt för en inkräktare att köra ej auktoriserad kod på en användares pc. Patchar för den här typen av säkerhetshål brukar normalt klassas som kritiska.

– Men i det här fallet har säkerhetshålet troligen ansetts som mindre allvarligt eftersom det krävs att användaren utför en speciell åtgärd eller installerar program, säger Eric Schultze, teknikchef på Shavlik Technologies, till IDG News.

Fakta

Microsoft planerar att uppdatera tjänsten Windows Update för att ladda ner uppdateringar. Det ska gå snabbare för användare att undersöka om det finns nya uppdateringar att ladda ner. Förbättringar på upp till 20 procent utlovas.