Statssekreterare Bertil Österberg var på plats för att svara på frågor när Computer Sweden tillsammans med bland andra Intel och IT-företagen arrangerade seminarium under Almedalsveckan.

Men några tydliga besked om vad som ska göras för att bättre dra nytta av modern teknik i skolan kom inte.

– Vi lägger vår kraft på kompetensutveckling av lärarna. När det gäller infrastrukturen är det kommunernas ansvar, säger Bertil Österberg.

Trots en hel del frågor från representanter från både Microsoft, IT-företagen och publiken var det klent med svar.

Några dagar tidigare hade folkpartiets partiledare och tillika skolminister Jan Björklund lite föraktfullt pratat om att det inte räcker med att kunna "zappa, surfa och mejla".

Bertil Österberg förtydligade detta.

– Vi vill betona kunskap i den nya skolan. Det blir bara viktigare att kunna tolka den information man får, exempelvis via nätet. I detta är lärarna väldigt viktiga, säger han.

Eva Pethrus från Microsoft ville se annorlunda på saken.

– Varför inte se den nya tekniken, inklusive surfandet och mejlandet, som något enormt användbart i skolan. Och varför inte dra nytta av den kunskap som eleverna har istället för att se det som ett problem, säger hon.

Ewa Thorslund, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen var inne på samma linje.

– Vi kan inte hinna ikapp barnen. Vi måste inse att eleverna ibland kan mer än lärarna. Det är en barriär vi måste över, säger hon.

Bertil Österberg försvarade sig.

– Problemet är inte att eleverna kan en massa. Det är att lärarna inte kan tillräckligt, säger han.

Diskussionen präglades annars av att ingen riktigt ville kännas vid problemet, vilket ledde till en ganska spretig debatt.

Flera frågor från publiken, bland annat från debattören Oscar Swartz och från Dataföreningens före detta ordförande Rolf Berntsson, lyfte fram den klyfta som många ungdomar känner, bland annat kopplat till deras egen användning av modern teknik.