Den nya bevakningslagen röstades igenom av den amerikanska senaten med stor majoritet, 69 ja-röster mot 28 nej-röster. Lagen är ett tillägg till den tidigare Foreign Intelligence Surveillance Act som trädde i kraft 1978.

Tidigare var det inte tillåter för amerikanska myndigheter från att tjuvlyssna på kommunikationer till och från USA utan ett domstolsbeslut. Tack vare tilläget som röstades igenom igår får nu den amerikanska staten fritt spelrum att avlyssna kommunikationer. Lagen innefattar alla typer av kommunikation såsom e-post och telefonsamtal.

Den nya lagen ger dessutom immunitet till de teleoperatörer som i samarbete med den amerikanska staten påbörjade avlyssning redan förra året utan någon juridisk grund. Avlyssningen har således skett olagligt fram tills den nya lagen träder i kraft inom kort. Det betyder att de 46 stämningsansökningar som lämnats in mot teleoperatörer såsom AT&T Inc. och Verizon Communications Inc. med största sannolikhet kommer att avslås som ogiltiga.

Civilrättsgrupper i USA uppger till nyhetsbyrån Associated Press att de kommer att lämna in stämningsansökningar mot den nya lagen då den bryter mot den amerikanska grundlagen.

I Sverige finns det i dag inte några liknande chanser att åberopa grundlagen då vi inte har någon konstitutionsdomstol. Den högsta instansen är Högsta Domstolen vilken står under kontroll av regering och riksdag. En ny lag kan därför godkännas trots att den tekniskt sett bryter mot den svenska grundlagen.