Forrester Research har intervjuat drygt 260 amerikanska it-specialister om satsningar på webben 2.0. 63 procent av dessa tror att lösningar som bloggar, wikis och rss-flöden kommer att få en hyfsad eller rejäl effekt på deras företag under de närmaste tre åren. Men mest intressant är att den nya tekniken allt mer anammas av it-avdelningarna.

På åtminstone 60 procent av företagen är it-avdelningarna med och finansierar satsningarna. Enligt de intervjuades svar är den andelen 80 procent, men Forresters analytiker tror att den uppgiften är överdriven, på grund av it-avdelningarnas svårigheter att analysera projekt.

– Jag ser allt oftare att det är it-avdelningarna som leder diskussioner om webben 2.0-satsningar, säger analytikern Oliver Young på Forrester till IDG News. Det är han som skrivit rapporten.

En anledning till attitydförändringen är enligt Young att it-folk har börjat använda webben 2.0-verktyg för eget bruk.

– För bara några år sedan var man främmande för många av de här verktygen.

Men misstänksamheten mot den nya tekniken finns kvar, enligt Forresters undersökning. 31 procent av de tillfrågade är mycket oroliga för riskerna med användardrivna och dåligt styrda webben 2.0-projekt. 48 procent är något oroade och endast två procent känner ingen oro alls.

22 procent av företagen har inte mätt affärsvärdet för webben 2.0-satsningar. 41 procent har använt traditionella ekonomiska metoder som investeringskalkyler och 27 procent har gjort personalenkäter.

Fakta

I Forresters undersökning visar det sig att olika webben 2.0-lösningar ger olika bra resultat.

  • 70 procent tycker att diskussionsforum ger ett högt eller ett måttligt högt affärsvärde.
  • 67 procent tycker att wikis ger ett högt eller ett måttligt högt affärsvärde.
  • 62 procent tycker det samma om podcast.
  • För sociala bokmärken är andelen 42 procent och för mashups, sammansatta webbplatser, 41 procent.